PrviKorak

Asistent/ica za upravljanje projektima

Želite unaprijediti svoja zelena i digitalna znanja i vještine?! Zanimaju Vas EU fodovi, priprema projekata, projektno upravljanje i javna nabava? Želite steći priznatu kvalifikaciju koja se upisuje u e-radnu knjižicu i tako bolje kotirati na tržištu rada? Upišite edukaciju i postanite stručnjak za upravljanje projektima. Iskoristite svoj HZZ vaučer za obrazovanje i pohađajte edukaciju potpuno besplatno!

Opis programa

Asistent/ica za upravljanje projektima komunicira usmenim i pisanim putem na materinjem i poslovnom stranom jeziku s članovima projektnog tima, sudionicima projekta, ciljnim skupinama, investitorima, posredničkim tijelom i ostalim dionicima projekta te javnosti sukladno uputama voditelja projekta u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja. Kako bi  mogao/la uspješno obavljati posao treba imati  i razvijene digitalne, interpersonalne, prezentacijske,  organizacijske, analitičke i numeričke vještine, sposobnost određivanja prioriteta i brzinu ovladavanja novim tehnologijama, točnost i usmjerenost na detalje, sistematičnost i strpljivost u radu. 

Asistent/ica za upravljanje projektima

Teme

 • Osnove EU fondova
 • Osnove projektnog upravljanja 
  – projektni ciklus
  – logička matrica
  – priprema projekta
  – administrativna podrška u provedbi projektnih aktivnosti
  – izvještavanje i evaluacija
 • Osnove javne nabave

Način rada:

Vođeni proces učenja odvija se putem online prijenosa u stvarnom vremenu koristeći aplikacije za virtualno učenje.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima i odvija se isključivo uživo, u specijaliziranim učionicama u Zagrebu ili u prostorijama tvrtke. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa.

Ishodi učenja

 • sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 • sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera.

Upiši se

Informacije o programu

Trajanje programa: 350 sati (25 tjedana)

 • Vođeni proces učenja: 102 sata
 • Učenje temeljeno na radu: 118 sati
 • Samostalne aktivnosti: 130 sati

Dinamika održavanja nastave: teorijski dio 2 x 2, praktični dio uživo 1x 5

Uvjeti za upis u program: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju četiri ili više godina)

Predviđeni početak: listopad 2022.

Voditelji programa: Gerhard Šarić i Bruno Rukavina

BESPLATNO uz korištenje HZZ vaučera.

Školarina uključuje: sve radne materijale i uvjerenje o osposobljavanju sa stečenih 12 CSVET bodova, upis u e-radnu knjižicu

Upiši se
Brain based coaching

HZZ vaučer

Iskoristi svoj HZZ vaučer za obrazovanje!

Vaučer za obrazovanje je financijska podrška Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se u suradnji s ustanovama za obrazovanje dodjeljuju javna sredstava za obrazovanje odraslih. Svakom korisniku vaučera omogućen je samostalni odabir obrazovnog programa, kao i pružatelja obrazovanja.

Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života kojima se dodjelom vaučera osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta. Pravo na korištenje vaučera ne ostvaruju osobe koje se nalaze u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenici), osobe koje se nalaze u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (studenti), te korisnici mirovine.

Odabrani program obrazovanja za koji se dodjeljuje vaučer: mora zadovoljavati barem jedan od navedenih kriterija: vezan je uz Vaše dosadašnje obrazovanje i/ili; vezan je uz Vaše trenutno radno mjesto ili prethodno radno iskustvo; i/ili vezan je uz Vaše dodatne profesionalne interese i plan daljnjeg razvoja karijere

Korištenje programa jednostavno je i lako dostupno:

 • Prvi korak je da se prijavite na program i zaprimite našu ponudu koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u. Ponuda nije obvezujuća i služi isključivo kako biste se prijavili za korištenje vaučera na stranici HZZ-a.
 • Drugi korak je da posjetite stranicu >vauceri.hzz.hr gdje ćete naći sve detalje o postupku prijave.