PrviKorak

O nama

Institut Prvi korak je obrazovna institucija koja je okupila vrhunske stručnjake s bogatim domaćim i međunarodnim akademskim i profesionalnim iskustvom s ciljem pružanja usluga obrazovanja za odrasle. Specijalizirani smo u obrazovnom području komunikacija, “soft-skills”, menadžmenta i stranih jezika. Naše edukacije su idealne za Vas, ukoliko se vidite u jednoj od ovih skupina:

  • zaposleni ste, ali želite unaprijediti svoju karijeru stručnim usavršavanjem i postati bolji u onome što već radite
  • želite potpuno promijeniti svoju karijeru stručnim osposobljavanjem i stjecanjem novih vještina koje će Vam omogućiti da postanete konkurentni(ji) na tržištu rada
  • završavate srednju školu i u fazi ste priprema za državnu maturu ili želite studirati u inozemstvu
  • želite unaprijediti svoje jezične i komunikacijske vještine
  • želite steći međunarodno priznato diplomsko obrazovanje kako biste započeli svoju međunarodnu karijeru

Vjerujemo u raznolikost, ravnopravnost, inkluziju, poštivanje osobnosti, snagu holističkog učenja usmjerenog na polaznika, cjeloživotno napredovanje, usavršavanje i učenje uz suvremenu inovaciju u dinamičnom međunarodnom okruženju. 

Prvi korak

Akreditacije

Nacionalna akreditacija Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Institut Prvi korak akreditirana je ustanova za obrazovanje odraslih – Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: UP/I-602-07/20-02/00026, URBROJ: 533-08-20-0002, od 14.10.2020.

Programi za učenje stranih jezika i program Asistent/ica za upravljanje projektima su verificirani Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: UP/I-602-07/22-03/00192, URBROJ: 533-05-22-0003 od 10.05.2022.  te se upisuju u e- radnu knjižicu.

Međunarodna akreditacija

Institut Prvi korak je prvi i jedini britanski OTHM-akreditirani institut u Hrvatskoj. OTHM je renomirano britansko akreditacijsko tijelo koje regulira britanski Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulation), čime je zajamčen najviši standard britanskih preddiplomskih i diplomskih kvalifikacija, a stečene diplome iz menadžmenta su međunarodno priznate i cijenjene u cijelom svijetu.>