PrviKorak

Iva Mia Krušlin

Iva Mia Krušlin je više od 17 godina radila u korporativnom  i javnom sektoru. Živjela je u Indiji, NR Kini, Rusiji, Filipinima i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je završila većinu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Na Neuroleadership Insititutu završila je ‘Brain – Based Coaching Program’ akreditiran od Međunarodne Coach Federacije. Na Sveučilištu Oxford, Oxford Mindfulness Centar, završila je edukaciju vještina i kompetencija na radnom mjestu, ‘Certifikat spremnosti za podučavanje na radnom mjestu – mentalni treninzi.’ Magistrirala je javnu upravu i menadžment na Harvard Kennedy School, Sveučilište Harvard te međunarodne odnose na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.Studij iz poslovne ekonomije (Business Administration) stekla je na fakultetu Beijing Inti Management College u Pekingu i na Sveučilištu Heartfordshire u Velikoj Britaniji. Osnivačica je i predsjednica udruge Mindfulness Inicijativa Hrvatska te drži radionice mentalnih treninga na Državnoj školi za javnu upravu. Autorica je knjige“Priručnik za lidere”.

Prvi korak - Iva Mia Krušlin avatar