PrviKorak

Nina Matić je magistrirala engleski jezik i književnost, novinarstvo i sociologiju. Specijalizirala se u predavanju engleskog jezika, pripremama za međunarodne ispite i državnu maturu. Ima iskustva u radu sa svim dobnim skupinama, podučavajući polaznike na različitim razinama znanja i s različitim obrazovnim i kulturnim pozadinama. Izgrađuje dobar odnos sa svojim polaznicima i kreira zanimljiva predavanja koja uključuju živahne rasprave, kao i prolaženje kroz gradivo tečaja. U svojem radu, uz poučavanje polaznika o jeziku, Nina stavlja naglasak na poticanje razvoja sveobuhvatnih vještina koje olakšavaju njihov akademski i profesionalni uspjeh – istraživanje teme, prepoznavanje relevantnih izvora, poboljšanje akademskog pisanja, rješavanje problema i kritičko razmišljanje. Uz takav sveobuhvatan pristup poučavanju, polaznici se osposobljavaju za uspješan rad kako u kasnijim studijama tako i u profesionalnom životu. Uz predavanja, Nina se bavi i prevoditeljskim i spisateljskim radom te content marketingom.

Prvi korak - Nina Matić avatar