PrviKorak

Prijevodi

Prevođenje je vrlo kompleksan posao za koji nije potrebno samo poznavanje stranog jezika, nego i poznavanje različitih struka i kultura i stručnost prevoditelja.

Institut Prvi korak surađuje s visokoobrazovanim stručnjacima, diplomiranim prevoditeljima, profesorima jezika i sudskim tumačima za engleski jezik, koji usko surađuju sa stručnjacima za razna područja (pravnici, ekonomisti, inženjeri, liječnici, informatičari i dr.). To jamči točnost prijevoda, pridržavanje prevoditeljskih normi i poštivanje prevoditeljske etike.

Stručno i kvalitetno prevodimo sve vrste dokumenata i tekstova s engleskog na hrvatski jezik i obratno, u najkraćem mogućem roku i po konkurentnim cijenama.

Što je pisani prijevod bez ovjere?

Pisani prijevodi za koje nije potrebna ovjera sudskog tumača su prijevodi svih tekstova koji se ne koriste kao javne isprave. Primjeri su: stručni tekstovi, studije, elaborati, znanstveni članci, promotivni materijali, tehnička dokumentacija, natječajna dokumentacija, ugovori, web – stranice, životopisi, zamolbe, preporuke i sl.

Kako se obračunava cijena prijevoda?

Osnova za obračun ovjerenog prijevoda je prevoditeljska kartica. Prevoditeljsku karticu čini 1500 slovnih mjesta s razmacima, a obračun se vrši kompjuterski. Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica. Najjednostavniji način da saznate koliko kartica sadrži tekst koji trebate prevesti je da ga pošaljete na besplatnu procjenu. Ponudu ćemo Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku.

Kako dostaviti i preuzeti prijevode?

Dostaviti i preuzeti prijevode možete na sljedeće načine: osobno u Zagrebu (uz prethodnu najavu i dogovor), elektronskom poštom, i poštom, što znači da ih možete zatražiti i/ili dobiti gdje god se nalazili.

Što je ovjereni prijevod sudskog tumača?

Ovjereni prijevod podrazumijeva prijevod bilo koje isprave za čiju sadržajnu, stilsku i terminološku istovjetnost izvorniku jamči stalni sudski tumač kojeg je imenovao Županijski sud. Samo takav prijevod ima dokaznu snagu javne isprave, što znači da isprave na stranom jeziku mora prevesti i ovjeriti stalni sudski tumač kako bi se mogle koristiti kao dokaz u pravnom prometu neke države.

Primjeri su takvih isprava diplome, domovnice, certifikati, ugovori, svjedodžbe, rodni listovi, vozačke dozvole i putovnice, sudske presude, uvjerenja o osposobljavanju, vjenčani listovi, potvrde o nekažnjavanju te druga formalna dokumentacija.

Pošaljite dokument na besplatnu procjenu

Javit ćemo Vam se s našom ponudom u najkraćem mogućem roku.

Besplatna procjena

Prijevodi