PrviKorak

Danijel Bačan

Moj dojam o Akademiji međunarodnih odnosa je isključivo samo pozitivan. Stekao sam puno novih znanja o međunarodnim odnosima i nadogradio postojeća, sva moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. U svijetu gdje su međunarodni odnosi postali naša svakodnevnica važno ih je razumjeti i svakome bih preporučio pohađanje ove Akademije.

Najviše mi se svidjela tematika i predavanje samog profesora Rukavine, koji je zaista kompetentan u području međunarodnih odnosa i zna kako prenijeti znanje.